Kreatywność ponad wszystko

Każdy zawód, każde zajęcie, każda twórczość człowieka wymaga innego rodzaju zaangażowania i innego rodzaju umiejętności do jej wykonywania. Czegoś innego musi się nauczyć kierowca dużego tira, niż ten, który na co dzień jeździ samochodem osobowym. Murarz nie musi znać się na parametrach i warstwach drogi. Nawet artyści są głęboko wyspecjalizowani i rzadko tylko spotyka się takich, którzy są na tyle wszechstronnie utalentowani, że któryś z nich potrafi równie dobrze pisać, malować, czy rzeźbić. Ale jest taka jedna rzecz, która łączy wszystkich wykonujących zawody artystyczne. Rzecz, którą winien być obdarzony każdy twórca. Tą rzeczą jest kreatywność. Jest ona niezbędna, aby powstawały dzieła inspirujące, intrygujące i wnoszące coś nowego do tego, co już jest na świecie. Biżuteria artystyczna, w wykonanie której twórca nie włoży całej swej pomysłowości, będzie podobna do setek innych wytworzonych wcześniej rzeczy i spodoba się prawdopodobnie tylko temu, kto ją wykonał. Inni nie będą potrafili docenić takiego odtwórczego dzieła. Kreatywność rodzi się, gdy ktoś wykonuje coś z dużą pasją, wtedy jedno napędza drugie. Sprawia, że każde nowe dzieło, każda nowa rzecz jest unikalna i nawet osoby nie znające się na sztuce, zaczynają wtedy dostrzegać w dziełach danego artysty to, że mają one to „coś”, co sprawia, że są inne, niezwykłe i że chciałoby się takie posiadać.