Gdzie jestem?

Cart  

No products

Shipping 0,00 PLN
Total 0,00 PLN

Check out

Zwrot zamówionego towaru:


1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. 2000.22.271), Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny – w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki.


Impressimo.pl gwarantuje przyjęcie zwrotu towaru w ciągu 30 dni od daty odebrania zamówionego produktu.i.

2. Zwracany w powyższym trybie produkt zostanie przyjęty przez Sprzedawcę oraz Producenta biżuterii tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (produkt, metka, certyfikat faktura lub paragon fiskalny, itp.), oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania, przeróbek itp.

3. W przypadku biżuterii z kamieniami szlachetnymi lub perłami, przyjęcie zwrotu towaru musi być poprzedzone analizą przeprowadzoną przez rzeczoznawcę – gemmologa i jego pozytywną opinią.

4. Zwrot produktów w powyższym trybie odbywa się na na koszt firmy Impressimo. Po skontaktowaniu się z Zespołem Obsługi Klienta Impressimo, zleci on firmie kurierskiej odbiór przesyłki pod wskazanym adresem. W przypadku nadania przesyłki bezpośrednio przez Klienta, oferujemy zwrot kosztów przez Niego poniesionych (opłata za paczkę poleconą priorytetową według cennika Poczty Polskiej).

5. Data wysłania zwrotu nie może przekroczyć 31 dni od daty doręczenia towaru Klientowi.

6. Operator sklepu, Sprzedawca oraz Producent oświadczają, iż nie przyjmują przesyłek za pobraniem.

7. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać numer rachunku, na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty.

8. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej, z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.


Uszkodzenia przesyłek:


1. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne.

2.  Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności, Klient powinien zwrócić uwagę na stan taśm lub innych zabezpieczeń zastosowanych na przesyłce.

3. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane - nie należy przyjmować przesyłki. W takiej sytuacji, Klient zobowiązany jest sporządzić protokół szkody w obecności kuriera lub w urzędzie pocztowym oraz niezwłocznie (w miarę możliwości natychmiast) skontaktować się z Impressimo, pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie wolnym od wad.

4. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, kradzieży przesyłki lub jej części podczas transportu.

 

Paragony i faktury:


1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon Producenta biżuterii. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.
2. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.