Gdzie jestem?

Cart  

No products

Shipping 0,00 PLN
Total 0,00 PLN

Check out

Biżuteria Impressimo zawsze w oryginalnych opakowaniach.

Opakowanie, torebka, pudełko, certyfikat, pierścionek

 

Terminy realizacji zamówień


Zamówiony produkt wysyłany jest bezpośrednio przez Producenta w terminie wskazanym przy danym produkcie* (dotyczy tylko przesyłek na terenie Polski), za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Firma kurierska doręcza przesyłkę w godzinach od 9 do 17. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem pozostawi awizo.W przypadku, gdy zamówiony towar jest dostępny w zasobach sklepu – a Klient wybrał opcję płatności za pobraniem lub kartą płatniczą, towar wysyłany jest drugiego dnia roboczego po wpłynięciu zamówienia. W przypadku wyboru opcji płatności przelewem lub e-przelewem, wysłanie produktu następuje drugiego dnia roboczego po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek Producenta. Wszystkie koszty związane z wysyłką na terenie Polski, pokrywa Sprzedawca.Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wszystkie koszty związane z zagraniczną wysyłką pokrywa Klient. Sprzedawca oraz Producent nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania. Przesyłki zagraniczne dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć do 6 dni roboczych po dniu ich nadania.

 

* z wyjątkiem zamówień na biżuterię z brylantami, z kamieniami o konkretnej, rzadkiej charakterystyce. Wówczas, w niektórych przypadkach, okres oczekiwania może się wydłużyć – o czym Klient zostanie poinformowany.


Odbiór Osobisty - LISTA MIEJSCOWOŚCI


 

Pierścionek w opakowaniu ozdobnym Impressimo


Uszkodzenia przesyłek

 

Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności, Klient powinien zwrócić uwagę na stan taśm lub innych zabezpieczeń zastosowanych na przesyłce. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane - nie należy przyjmować przesyłki. W takiej sytuacji, Klient zobowiązany jest sporządzić protokół szkody w obecności kuriera lub w urzędzie pocztowym oraz niezwłocznie (w miarę możliwości natychmiast) skontaktować się z Impressimo, pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie wolnym od wad. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży przesyłki lub jej części podczas transportu.